Aktien

Om aktien

Curira Group drivs i ett moderbolag vid namn Curira Group AB, 559206-2581. Detta är koncernbolag för ett stort antal bolag i gruppen.

Bolaget har ett tjugotal minoritetsägare samt två majoritetsägare, Norr Holding i Kiruna AB och Stockholm Capital Holding AB.

Ägarstruktur

Stockholm Capital Holding

Stockholm Capital Holding är en av huvudägarna i Curira Group.

Läs mer

Norrholding

Norrholding är en av huvudägarna i Curira Group.

Läs mer

Övriga ägare

I Curira Group finns ett antal mindre aktieägare.