Hem   Individ & Familj  Stödboende/HVB

Stödboende

USVs boende vänder sig till ungdomar i åldern 13-18 år. Boendet ligger i Tanumshede och har plats för 10 personer.

I stödboendet får varje enskild ungdom ett individanpassat stöd utifrån sin vårdplan. Kontaktpersonen arbetar nära ungdomen och har en stödjande funktion omkring exempelvis skola, praktik och andra samhällskontakter. Omfattningen på uppdraget definieras vid inflyttningen och på övriga tider på dygnet finns personal tillgänglig på vår jourtelefon. 

 

 

Vi har personal dygnet runt. Vi lägger stor vikt vid en trygg, strukturerad och ombonad miljö där personal tillsammans med ungdomarna ansvarar för att skapa en god psykosocial miljö och vardagens göromål blir ett sammanhang för lärande.

HVB Boende

USV är upphandlade för HVB placeringar (över tid), akutplaceringar och utredningsplaceringar.

Vi kvalitetssäkrar kontinuerligt vår HVB verksamhet i relation till vårdplan och genomförandeplan. Uppföljningsmöten sker regelbundet med uppdragsgivare, ungdom och nätverk. Uppföljningsrapporter skrivs med hjälp av BBIC-mallar, och vi har också regelbundna husmöten och enskilda veckor samtal mellan ungdom och kontaktperson.

 

 

Kontakta oss

010-788 12 80
Huvudkontoret
von Utfallsgatan 1
415 05 Göteborg
Måndag - Fredag 08-16:30

© Curira AB 2019. Alla rättigheter reserverade.