Därför är 28 februari en sällsynt dag
Publicerat: 28 feb, 2021

Den 28 februari är ”Sällsynta dagen”. Dagen för personer med sällsynta diagnoser. Detta uppmärksammar vi självklart inom Curiria.

För många personer, som drabbats av ovanliga utmaningar i livet, är det viktigt med en diagnos. Dels för att få rätt hjälp i det dagliga livet. Dels för rätten till LSS.

Utan en diagnos kan man inte bli personkretsbedömd och utan en personkretsbedömning faller man inte under LSS. En diagnos öppnar så otroligt många dörrar.
Daniel Jönsson, som är affärsutvecklingschef på Lystra, har ett stort engagemang i dessa frågor. Han är bland annat ordförande i Nätverket för ovanliga kromosomavvikelser (Noc), som i dag har cirka 250 medlemsfamiljer.
Inom Curiria är det självklart att lyfta upp den här frågan och har stor kunskap inom detta.

För mer information om NOC: Se hemsidan www.nocsverige.se

För mer information om NOC och om assistans inom Curiria. Kontakta gärna Daniel Jönsson:

Tel: 076-677 43 32, E-post: daniel.jonsson@lystraassistans.se.
Även Riksförbundet Sällsynta diagnoser har en informativ hemsida om detta: Se hemsidan: www.sallsyntadiagnoser.se

Bilden visar Daniel Jönsson, affärsutvecklingschef på Lystra, samt hans dotter Linn som har en sällsynt diagnos.

Publicerat: 02.28.2021

Anders Hansson

Kommunikationsansvarig på Curira