Ekonomi

Ekonomi-avdelning

Curira Group har med sin breda struktur tidigt förstått vikten av att kunna leverera skyndsam och korrekt ekonomisk rapportering. 

För att uppnå detta har en modern ekonomiavdelning byggts upp med målsättning att kunna leverera den allra bästa redovisningen och rapporteringen på marknaden. Niklas Wester, CFO, har med sin professionella stab tillgång till de bästa verktygen för att kunna uppnå och matcha bolagets ekonomiska målsättningar.

Niklas Wester

CFO