Här grundas vår framtida assistans
Publicerat: 29 okt, 2020

Vi ska erbjuda bra assistans enligt devisen:
”Alla ska ha rätt att leva och inte bara överleva.”
För att säkerställa den ambitionen även i framtiden träffades nyligen koncernens tjänstemän, inom assistansen, för att tillsammans arbeta fram en kommande värdegrund.

De aktuella tjänstemännen, som kom från hela landet, möttes upp i Göteborg. De hade delats in i varsin arbetsdag, totalt fyra dagar. Det blev en otroligt spännande energi när arbetet sattes igång. Här uppstod flera djupa och engagerade samtal om företagets assistans i går, idag och imorgon.

Det var dagar med flera idéer och förslag om hur vi utvecklar vår verksamhet, hur vi bemöter våra kunder och hur vi samarbetar på bästa sätt.
Det blev dagar som präglades av en stark vilja och engagemang att kunna erbjuda assistans utifrån varje enskild kunds behov. Samtliga deltagare signalerade ambitionen att i framtiden kunna erbjuda landets bästa assistansverksamhet.
Alla synpunkter och tankar dokumenterades och ligger nu till grund för det fortsatta värdegrundsarbetet som kommer att bli till stor nytta för kunder och assistenter.

På stora bilden syns en av arbetsgrupperna, mitt i ett intensivt arbete med att lägga grunden till en värdegrund som ska säkerställa fortsatt bra assistans.

De mindre bilderna här nedan är från de olika grupparbetena.

 

Publicerat: 10.29.2020

Anders Hansson

Kommunikationsansvarig på Curira