Kontakta oss

010-788 12 80
Huvudkontoret
von Utfallsgatan 1
415 05 Göteborg
Måndag - Fredag 08-16:30

© Curira AB 2019. Alla rättigheter reserverade.

Individ och Familj

Om Individ och familj

Hem   /   Individ och familj

Vi arbetar för förändring.

Ungdomsstöd Väst/USV är en del av Curira familjen och arbetar sedan 2008 med ungdomar i åldern 13-18 år som har problematiska livssammanhang. Vi som arbetar på USV har lång erfarenhet och gedigen kompetens i psykosocialt arbete med ungdomar och deras nätverk. 

 

Vårt mål är att medverka till en förändring så att ungdomar på sikt kan leva i hanterbara och meningsfulla livssammanhang. Vi arbetar på uppdrag av Socialtjänsten, den unge och dennes vårdnadshavare. Arbetet utgår från socialtjänstens vårdplan enligt BBIC. Med denna som grund arbetar USV fram en genomförandeplan i dialog med ungdom och föräldrar.

Människor vill förstå och bli förstådda.
Det är vuxenvärldens ansvar att skapa ett sammanhang som öppnar nya positiva vägar framåt.

 

Vi har lediga platser

 

Kontakt angående placering tas med Anita Plava på 0702 16 63 05 eller via mejl på forestandare@ungdomsstod.se