Kontakta oss

010-788 12 80
Huvudkontoret
von Utfallsgatan 1
415 05 Göteborg
Måndag - Fredag 08-16:30

© Curira AB 2019. Alla rättigheter reserverade.

Individ och Familj

Om Individ och familj

Hem   /   Individ och familj

Vi arbetar för förändring.

Curira Individ & Familj består utav tre företag, Curira Omsorg, Bra Liv samt Ungdomsstöd Väst. Inom bolagen erbjuder vi en rad olika tjänster till Socialtjänsten runtom i Sverige. Vårt mål är att medverka till en förändring så att människor på sikt kan leva i hanterbara och meningsfulla livssammanhang. Inom affärsområdet Individ & Familj erbjuder vi:

  • HVB(13-18 år)

  • Stödboende 16-20 år

  • Träningslägenheter 20 år och uppåt

  • SKKP (särskilt kvalificerade kontaktpersoner)

  • Boendestöd (ramavtal med Stockholm Stad, Tyresö samt Solna)

  • Sysselsättning (ramavtal med Nacka, Stockholm Stad)

  • Härbärge ( ramavtal med Huddinge, Haninge samt Nynäshamn)

Människor vill förstå och bli förstådda.
Det är vuxenvärldens ansvar att skapa ett sammanhang som öppnar nya positiva vägar framåt.

 

Vi har lediga platser

 

Kontakt angående placering tas med:

 

För placeringar på HVB

Emre Güngör

emre.gungor@curira.se

0707- 82 53 08

 

För placeringar på Stödboende 16-20 år

Anita Plava

forestandare@ungdomstod.se

0702- 16 63 05

 

För placeringar på Boendestöd, Sysselsättning

Livia Henderson

livia@bralivsverige.se 

0760- 04 40 45

 

För placeringar på Träningslägenhet, Kontaktpersoner, Härbärge

Sitapha Ndure

sitapha.ndure@curira.se

0707- 82 53 14