Boendestöd

– det ger struktur och förutsägbarhet

Boendestöd är en insats som beviljas för hen som behöver extra stöd och motivation för att klara av sin vardag.
Tillsammans finner vi vägar för att kunna genomföra dagliga aktiviteter, i och utanför hemmet, som annars kan upplevas utmanande eller oöverstigliga att genomföra på egen hand.
Vi vill skapa tillit, trygghet och tydlighet genom att arbeta med förutsägbarhet, tydlig kommunikation, återkommande rutiner och uppföljning av målsättningar.

Vi kan bland annat annat stödja dig med att

 • Skapa struktur i din vardag genom överskådlig planering
 • Genomföra praktiska göromål
 • Öka din självständighet
 • Öppna och hantera post
 • Betala räkningar och hantera budget
 • Hålla kontakt med myndigheter
 • Hålla kontakt med sjukvården
 • Boka och hålla tider för besök och möten
 • Bryta social isolering
 • Komma igång med aktiviteter eller sysselsättning
 • Skapa kontakter och nätverk

Vill ni få mer information om detta kontakta:
Emma Fred
Tel: 0760-044002
Tel: emma.fred@curira.se