Jour- och familjehemsplaceringar

– För en trygg vardag med möjlighet till personlig utveckling

Vi tillhandahåller olika former av familjehem där vi kan placera med kort varsel; exempelvis förstärkta familjehem och jourhem. Samtliga familjer är noggrant utredda och får löpande handledning av våra erfarna familjehemskonsulenter, som dessutom är tillgängliga genom jour dygnet runt.

Jour- och familjehemmen arbetar med ett salutogent förhållningssätt som främjar anknytning och fokuserar på det friska hos individen.

Våra jourhem kan, med kort varsel, ta emot individer som snarast behöver ett tryggt hem att befinna sig i. Placeringen är tänkt som en akut insats och den enskilde stannar i sitt jourhem mellan allt från två dagar upp till en månad. Under placeringen i jourhemmet förbereds vidare placering i exempelvis förstärkt familjehem, som är en mer långsiktig boendeform. Familjehemmen har den tid, det omfattande utrymme och känslomässiga resurser som behövs för att individen skall kunna känna trygghet och tillit och ges förutsättningar till god personlig utveckling genom att:

  • Ha en trygg boendemiljö-
  • Ha vuxna i närheten i den omfattning som behövs för att känna trygghet-
  • Mötas med respekt och vänlighet.
  • Få uttrycka det de känner.
  • Bli lyssnad på.
  • Få möjlighet till utbildning eller annan sysselsättning.
  • Ha en meningsfull fritid.
  • Få hjälp med kontakt och samordning av biologiska och professionella nätverk.
  • Få hjälp och stöd i skolarbetet.
  • Få den hälso- och sjukvård inklusive tandvård som behövs.

Vill ni få mer information om detta kontakta:

Emre Güngör
Tel: 08-409 410 03
E-post: emre.gungor@curira.se