Öppenvård

Ungdomsstödväst erbjuder också öppenvård och kan med kort varsel ta emot uppdrag från socialtjänsten. Det kan t.ex. handla om en tillfällig kris i en ungdoms/familjs liv. Det kan också röra sig om en konfliktsituation i familjen som har pågått under en längre tid.

Exempel på insatser är:

  • Särskilt kvalificerad kontaktperson som ger konkret praktisk hjälp för att få vardagen med rutiner och skola m.m. att fungera. Det kan också handla om stöd i att bryta destruktiva beteenden och sociala mönster
  • Samtalsstöd/krissamtal med den enskilde
  • Föräldrastöd
  • Familjesamtal/familjeterapi för att lösa den aktuella konflikten samt hitta nya hållbara strategier och lösningar framåt. Dessa samtal utförs av legitimerad psykoterapeut.