Särskilt kvalificerade kontaktpersoner

– vuxen mentorskap för unga med riskfaktorer i sin närmiljö

Vi erbjuder kvalificerade kontaktpersoner till barn och ungdomar som löper en förhöjd risk för missbruk eller kriminalitet på grund av egna problem, eller på grund av riskfaktorer i familjen eller närmiljön.

Syftet med denna typ av mentorskapsinsatser är att, genom tillit, trygghet och empati, stödja och stärka ungdomen för att främja en social utveckling. Vi vill även möjliggöra för barnet eller ungdomen att bo kvar i hemmet/ undvika placering i andra typer av boendeformer.

För att den unge skall få de bästa förutsättningarna att vilja och kunna ta emot den beviljade insatsen, väljer vi i samarbete med socialtjänsten ut personal med rätt bemötande, ålder, kön och intressen för uppdraget. Samtliga anställda har relevant utbildning och erfarenhet av psykosocialt arbete med ungdomar.

Särskilt kvalificerade kontaktpersoner kan exempelvis bidra med detta:

  • Motivera till skola, arbete och sysselsättning.
  • Finna och ta sig iväg på meningsfulla fritidsaktiviteter.
  • Ge känslomässigt stöd i motgångar.
  • Ge läxhjälp eller hjälp med att skriva jobbansökningar.
  • Söka vägar till ett utökat, fungerande socialt nätverk.
  • Motivera till och upprätthålla kontakt med Barn- och ungdomspsykiatri .

Vill ni få mer information om detta kontakta:

Emre Güngör
Tel: 08-409 410 03
E-post: emre.gungor@curira.se