Stödboende

 – första steget mot självständighet

Stödboende erbjuds till unga personer mellan 16–20 år som exempelvis har följande bakgrunder eller behöver följande hjälp:

  • Har levt i en otillfredsställande hemsituation.
  • Har vistats på annat typ av boende men inte kan återvända till den miljön
  • Har behov av ett boende med färdighetsträning
  • Är i behov av samhällsintegrering

Denna insats innebär boende i en lägenhet där den unge får individuellt utformat stöd, för att utveckla sina förmågor att möta det vuxna livet, av våra ungdomspedagoger. Personal finns att tillgå dygnet runt och gemensamhetslokaler är tillgängliga när behov av sällskap och gemensamma aktiviteter efterfrågas.

Tillsammans med ungdomen upprättar vi en genomförandeplan med målsättningar där vi gemensamt hittar vägar för att kunna uppnå trygghet och självständighet i den enskildes vardag. Målsättningarna följs regelbundet upp så att planeringen av stödet kan förändras utifrån var den unge befinner sig just nu i livet.

Vi vill skapa tillit, trygghet och tydlighet genom att arbeta med förutsägbarhet, tydlig kommunikation och fokusera på det friska hos individen. Våra ungdomspedagoger har god erfarenhet och kompetens och kan på ett professionellt vis vägleda unga personer som på grund av  psykisk ohälsa, funktionsnedsättning, svåra familjeförhållanden eller andra livsutmaningar har behov av extra stöd och resurs i vardagen.

Vi kan öka den unges självständighet genom att lära sig…

… skapa strukturer i vardagen genom överskådlig planering

… genomföra praktiska göromål så som att tvätta, städa handla och laga mat

… öppna och hantera post.

… betala räkningar och hantera budget

… boka och hålla tider för besök och möten.

… komma igång med studier, meningsfulla fritidsaktiviteter och sysselsättning.


Vill ni få mer information om detta kontakta:

Emre Güngör
Tel: 08-409 410 03
E-post: emre.gungor@curira.se