Sysselsättning

– Steget Tyresö      
 

Steget är en nystartad verksamhet med stora fina lokaler i Hanviken i Tyresö.
Vi erbjuder dig en meningsfull, kreativ och hälsofrämjande sysselsättning med inriktning konst och friskvård. Ditt inflytande är viktigt och därför planerar vi dina aktiviteter hos oss tillsammans.

Vi erbjuder aktiviteter som:

  • Konstnärlig verksamhet – testa material och tekniker i vår ateljé.
  • Prova på olika typer av fysiska aktiviteter eller följ med på långpromenad med vår friskvårdsgrupp.
  • Få stöd och coaching att närma dig arbetsmarknad, praktikplats eller studier.
  • Regelbundna avstämningar och samtal med din kontaktperson på verksamheten.
Våra metoder och förhållningssätt

Salugent synsätt

Ett salutogent synsätt innebär att vi vill fokusera på och Förstärka det friska hos individen.
Vi tar hänsyn till den enskildes förutsättningar och det hen klarar av för att skapa bästa möjliga förutsättningar att uppnå de målsättningar som vill uppnås med insatsen.
Vi arbetar för att göra våra omsorgstagare delaktiga och se till att de får inflytande över hur och när insatserna skall genomföras är en grundpelare i det salutogena synsättet.

Smarta mål
Att arbeta med SMART:a mål innebär att insatsernas syfte skall vara:

  • SPECIFIKA
  • MÄTBARA
  • ACCEPTERADE
  • REALISTISKA
  • TIDSBESTÄMDA

Vi skapar gemensamma mål, utför insatserna och följer regelbundet upp hur önskat resultat uppnåtts för att kunna utvärdera ifall den enskilde utvecklats i rätt riktning.


Vill ni få mer information om detta eller boka in ett studiebesök i våra lokaler för sysselsättning Kontakta:
Emma Fred
Tel: 0760-044002
Tel: emma.fred@curira.se