Träningslägenhet

– en trygg väg till eget boende

Träningslägenhet erbjuds till personer från 20 år och uppåt, som är i behov av stöd och färdighetsträning, inför sista steget till eget boende.

Våra träningslägenheter ligger i allmänna bostadshus och den enskilde placeras där i en utrustad lägenhet med möbler, husgeråd, TV och internet.

I träningslägenheten ges kvalificerat stöd för att utveckla de färdigheter som behövs för att klara av ett eget boende.

Den enskilde träffar sin utsedde kontaktman vid planerade tillfällen i sin bostad för att genomföra de aktiviteter som finns upprättade i aktuell genomförandeplan. Genom motivation samt aktivt och pedagogiskt stöd byggs förmågan upp att klara en självständig vardag.

Utöver planerade stödtillfällen går personal att nå per telefon dygnet runt för stödsamtal eller planering av mer akuta besök hos den enskilde.

Vi tryggar den enskilde i att på sikt klara av att…
… upprätthålla struktur och rutiner i vardagen.
… sköta sin bostad vad gäller städ, tvätt och underhåll.
… planera måltider, inköp och utföra ärenden.
… tillreda måltider innehållande en varierad kost.
… hantera vardagsekonomi och administration av post.
… upprätthålla rutiner kring studier, sysselsättning och fritidsaktiviteter.
… hålla kontakt med myndigheter och sjukvård.
… boka och hålla tider för besök och möten.


Vill ni få mer information om detta kontakta:

Emre Güngör
Tel: 08-409 410 03
E-post: emre.gungor@curira.se