Hur trivs kunderna med sin assistans?
Den frågan är viktig för Curira Group AB, som nu presenterar två kundombudsmän genom Susanne Carlson Kjellberg och Christina Melin.
– Vi ska vara en bro mellan kunder och koncernledningen, säger de båda.
Susanne Carlson Kjellberg och Christina Melin är två mycket kunniga personer inom det här området.

Det är verkligen viktigt att fånga upp hur kunderna uppfattar assistansen inom Curira Group där assistansbolagen Curira, Lystra personlig assistans, Iki Assistans, Allas Assistans AB samt Lemon Personlig Assistans ingår.
Genom dessa två mycket erfarna personer hoppas Curira Group AB på att skapa en ännu större trygghet hos kunderna.
– De som har åsikter om sin assistans ska givetvis spontant kunna kontakta oss. Sedan ska vi lyssna och föra vidare åsikter och signaler till koncernledningen. Givetvis värnar vi om kundens anonymitet som så önskas, säger Susanne Carlson Kjellberg.
– Här är det lika viktigt att vi får ta del av nöjda kunder. Deras goda exempel kan bli förebild och inspiration åt andra inom verksamheten, menar Christina Melin.
De två kundombudsmännen kommer också att bedriva uppsökande verksamhet hos kunderna genom en telefonundersökning bland annat.
– Här vill vi be om tålamod innan vi kontaktat alla kunder. Detta är långsiktigt, menar Christina Melin.

Kunniga ombudsmän
Det är två personer med stor erfarenhet och kunskap som blivit speciellt utvalda av Curira Group AB för att företräda kundernas i detta trygghetsbevarande och långsiktiga arbete:

  • Susanne Carlson Kjellberg har i hela sitt liv arbetat inom vård och omsorg. Hon har också startat ett assistansföretag.
    – Min drivkraft är relationer och vara lösningsfokuserad. Jag vill verkligen utveckla vår service och utveckla våra kunders förutsättningar till ett bra liv, säger hon.
  • Christina Melin var med om att starta ett assistansbolag i samband med att hennes far blev sjuk. Hon har också bland annat jobbat som undersköterska och uppdragschef i många år.
    – Min drivkraft är möte med människor och verka för att de ska leva och inte bara överleva, säger hon.

Telefonkontakt
Vill ni få kontakt med kundombudsmännen Susanne Carlson Kjellberg och Christina Melin går det bra att ringa dem. De värnar nämligen om det personliga samtalet. Det går även bra via e-post.
Susanne Carlson Kjellberg, tel: 010-788 12 89
E-post:  susanne.kjellberg@allasassistans.se
Christina Melin, tel: 08-509 08 307    
E-post: christina.melin@lystraassistans.se