Niklas Nordström tar plats i Curira Gruppens styrelse
Publicerat: 19 jan, 2021

Niklas Nordström, med stor erfarenhet från politik, näringsliv och opinionsbildning, tar nu plats i styrelsen för vård–, omsorg- och assistanskoncernen Curira Gruppen AB.
– Koncernen är i början av en spännande resa och utveckling som jag gärna vill vara med på. Det känns också naturligt eftersom jag vistats i gränslandet mellan politik och näringsliv i så många år och kan därför bidra med en del kunskap, säger Niklas Nordström.

Curira Gruppen AB bildades för cirka ett år sedan och erbjuder tjänster, inom vård, omsorg och personlig assistans. När koncernen nu tar nästa steg i utvecklingen blir Niklas Nordströms erfarenhet viktig i styrelsearbetet:
– Jag kan bidra med min kunskap inom detta komplexa verksamhetsområde, som har ett så stort beroendeförhållande till politik och myndigheter. Det är ju sådant som jag själv sysslat med både som politiker och rådgivare, säger Niklas Nordström och ger sin syn koncernen:
– Det är en bred bukett av tjänster som betyder mycket för samhället. I dag ser vi exempelvis hur viktigt det är att det finns aktörer som har en bra test- och laboratorieverksamhet. Där kan koncernen göra stor nytta under pandemin
Niklas Nordström fortsätter:
– Inom personliga assistansen är det viktigt att det finns seriösa företag som gör ett bra jobb och som skattebetalarna kan lita på. Där ska assistansföretagen inom Curira Gruppen vara även i framtiden.

Styrelseordförande Mathias Blomberg är glad att Niklas Nordström engagerar sig i Curira Gruppen:
–  Koncernen har under det senaste året genomgått stora förändringar samtidigt som verksamheten expanderat mycket kraftfullt. Omfattningen av koncernens verksamhet, sammantaget med ägarnas tydliga målsättning om fortsatt expansion baserat på både organisk tillväxt och förvärv, gör det naturligt att förstärka styrelsens sammansättning med ytterligare stark kompetens. Därför blir Niklas Nordström ett oerhört värdefullt tillskott.
Styrelsen för Curira Gruppen AB består av: Mathias Blomberg (ordförande), Thomas Rönnquist, Niklas Nordström.

Fakta/Niklas Nordström
Rutinerad opinionsbildare som i dag har ett engagemang i företaget Aim Public Affairs där han är grundare, ordförande och senior rådgivare. Niklas Nordström har en bred erfarenhet av politik och näringsliv med några av följande uppdrag:
√ Kommunstyrelsens ordförande i Luleå, 2014 – 2019.
√ Ordförande i Svenskt Flyg, 2013 – 2019.
√ Ordförande i Business Sweden, 2016 – 2019.
√ Prime, partner och senior rådgivare, 2006 – 2013.
√ KPA Pension, marknadsdirektör 2005 – 2006.
√ Nacka Kommun, kommunalråd 2002 – 2005.
√ SSU, förbundsordförande 1995 – 1999.
√ Han har ansvarat och ingått flera statliga utredningar samt har bred kunskap om offentliga sektorn.

Publicerat: 01.19.2021

Anders Hansson

Kommunikationsansvarig på Curira