Alla har rätt till ett bra liv

Vi på Curira arbetar med att ge praktiska råd och hjälp för att våra uppdragsgivare skall kunna leva ett så fritt liv som möjligt efter egna önskemål, inom ramen för LSS och LASS.

För att ge våra uppdragsgivare så stor trygghet som möjligt hjälper vi till med exempel löneutbetalningar och arbetsgivaravgifter, skriva platsannonser och intervjua personal. Vi hjälper dig också med ansökningar, tillfälliga beslut och kontakt med myndigheter.

Curira har alltid kunden som utgångspunkt.

Det innebär att det är kunden som väljer vilken assistent den ska ha som personlig assistent. Vi är delaktiga i anställningsprocessen genom att vi närvarar vid anställningsintervjuerna. För oss är det helt avgörande att kunden blir nöjd med sitt val av personlig assistent.

Detta tillvägagångssätt leder till både nöjda kunder och assistenter.