Från kontakt till assistans

Detta är Curira-modellen som bidrar till en trygg vardag.

1. Första mötet

En träff för att skapa förtroende mellan Curira och kunden.
(Finns redan  ett beslut, hoppa  över steg 2 och  gå till steg 3.)

2. Skapa en rättvis bedömning

Det är viktigt att de inledande kontakterna med Försäkringskassan/kommunen blir rätt. Därför erbjuder Curira följande hjälp:

 • Samtal om behoven.
 • Skriva en bra ansökan med tydlig förteckning av timmar.
 • Förbereda möte med Försäkringskassan.
 • Ordna läkarintyg. Juridisk support – när det behövs.
 • Stöd i samband med besöket med Försäkringskassan.
 • Genomgång av beslutet. Hjälp med överklagan (vid behov).

3. Planera vardagen

Efter ett positivt beslut är det dags att skapa en trygg och bra vardag. Curira kan erbjuda följande stöd för att skapa en  assistans så som den var tänkt från början:

 • Etablera kontakt med uppdragschefen (kontaktpersonen).
 • Skapa en ekonomisk plan för varje enskild assistans. Här erbjuds kunden att vara delaktig.
 • Göra en personlig genomförandeplan.
 • Schemaläggning.

(Kundens  enskilda behov  styr dessa  rutiner.)

4. Välj rätt personliga assistenter

Kunden avgör själv hur mycket han eller hon vill engagera sig i rekryteringen. Curira kan ge råd och stöd inom delar som:

 • Rekrytering
 • Introduktion av personliga assistenter.

5. Trygga vardagliga rutiner

Vardagen måste fungera bra och smidigt. Därför är det viktigt att skapa goda  rutiner enligt följande:

 • Den dagliga assistansen ska fungera efter kundens behov.
 • Smidig kontakt mellan kund och uppdragschef (kontaktperson).
 • Jourtelefon alla dagar, dygnet runt.
 • Juridisk hjälp i samband med omprövning.

6. Vardagen fungerar

För oss är det viktigt att kunden får möjlighet att utvecklas enligt sin önskan om ett bra liv. Det blir möjligt genom en regelbunden personlig uppföljning.