Varför oss?

  • Vår assistansverksamhet bygger på tanken att stå upp för hur LSS-reformen var tänkt från början.
  • Vi erbjuder individuellt anpassad assistans enligt gällande lagar och regler.
  • Eventuellt ekonomiskt överskott går tillbaka till kärnverksamheten. Här gäller bara bra assistans.
  • Erfarenhet, kunskap, medvetenhet, engagemang och trygghet är ledord för verksamheten. Därför har Curira handplockat medarbetare med rätt kompetens och erfarenhet.
  • Vi är en mångkulturell koncern med anställda som behärskar flera olika språk. Därför kan vi erbjuda assistans på språk som bland annat persiska, somaliska, kurdiska, arabiska och givetvis engelska.
  • Du kan få kontakt med oss dygnet runt genom vårt beredskapsnummer.
  • Självklart följer vi FN:s barnkonvention i samband med tillämpningen inom LSS. Barn med funktionsnedsättning har rätt till ett fullvärdigt och anständigt liv och ska kunna delta i samhället på lika villkor.

Om assistans på Curira

Ditt team

I spetsen av ditt team har du din egna kontaktperson som kan allt om dig, dina behov och din situation. Bakom din kontaktperson finns det hög kompetent personal som hjälper till vid olika situationer som t.ex. vid prövningar, rekrytering etc.

Självbestämmande

Självbestämmande är ett av våra värdeord och något som genomsyrar hela vår organisation.
Gentemot dig som kund anser vi att självbestämmande är att du inte bara ska ha rätten, utan att vi även ska erbjuda dig rätt verktyg för att du ska ha möjligheten till att få bestämma och påverka i alla delar av din assistans.

Rekrytering & utbildning

Bra assistenter är A och O. Våra rekryterare arbetar har lång erfarenhet av rekrytering av personlig assistenter. Vi ser även alltid till att grundutbilda personalen och därutöver specialutbilda personal vid behov.

Vill du bli kund hos oss?

Maila oss eller ring till vår växel så hjälper vi dig därifrån.

010-788 12 80