Funderar du över vilken anordnare som passar dig bäst?

Att välja hur din personliga assistans ska skötas är ett stort beslut som kan påverka hur ditt liv fungerar. Att välja att låta en assistanssamordnare ta hand om din personliga assistans kan innebära att du får en helhetslösning som är utformad efter dina behov. Men för att kunna fatta ett beslut och välja en samordnare som passar dina behov är det viktigt att du känner till ett antal detaljer och ställer frågor till din blivande samordnare.

Curira hjälper dig med dina beslut

För att få personlig assistans måste du ansöka om det hos Försäkringskassan eller hos din hemkommun. Till vem du ska vända dig beror på vilka behov du har. Först när du har fått din ansökan beviljad kan assistansen påbörjas. De lagar och regler som gäller för personlig assistans kan vara svåra att förstå och därför är det viktigt att du som kund får hjälp med dina beslut. Curira har egna jurister som hjälper dig med ditt beslut. Det kan handla om att stödja dig som ännu inte har fått personlig assistans i ansökningsprocessen men det kan också handla om att hjälpa dig som av olika anledningar behöver mer stöd att ansöka om utökad personlig assistans.

Utbildning som dina assistenter kan få

När du väljer assistanssamordnare är det viktigt att du frågar om vilka möjligheter dina assistenter har till utbildning. Fråga också om utbildningarnas innehåll, om de skräddarsys utifrån din funktionsnedsättning och behov, eller om de gäller för alla. På Curira tycker vi att det är en självklarhet att de personer som arbetar hos dig får så bra förutsättningar som möjligt för att göra ett bra jobb. Därför erbjuder vi våra medarbetare flera olika typer av utbildningar och många av dem skräddarsys utifrån dina behov som kund.

Hjälp vid rekrytering

Att rekrytera personal kan vara tidskrävande och svårt. Fråga därför vilken hjälp assistanssamordnaren erbjuder vid rekryteringar. Hos Curira utgår vi från dina önskemål gällande rekryteringar. Du är välkommen att medverka så mycket eller lite som du själv vill.