Curira Group AB

Trygghet och kundens bästa i centrum!
Det är drivkraften inom nybildade Curira Group AB, den nya assistans- och vårdkoncernen där Lystra ingår.
– Vi har nu en storlek som gör det möjligt för oss att erbjuda en bra och nära assistans till kunden. Hela arbetet med att bygga organisationen handlar om kundens bästa, säger Micke Rezadost, som är koncern-VD.

Den 3 februari bildades Curira Group AB efter en sammanslagning av koncernerna Formar Assistans AB och Curira AB. Detta är nu den fjärde största koncernen inom assistansbranschen.
Direkt efter sammanslagningen åkte koncernledningen, med VD:n Micke Rezadost i spetsen, ut i landet för att träffa så många medarbetare som möjligt.
I slutet av februari träffades styrelsen, koncernledningen samt ett 60-tal tjänstemän från de sex företag som ingår i koncernen. Organisationen presenterades, visionen skapades och kreativiteten sattes i gång. Allt med fokus på kundens bästa i centrum.

Besked till kunderna
Samtidigt är koncernledningen medveten om att det finns en oro hos vissa kunder och anhöriga att de ska försvinna inom den stora koncernens verksamhet. Därför är Micke Rezadost extremt tydligt med att Curira Group ska se varje enskild kund:
– Både Thomas Rönnquist och jag och många andra i ledningen, har startat från grunden. Vi har arbetat direkt med kunderna. Vi har varit kundansvariga. Ja, vi har gjort allt det arbete som är basen för verksamheten. Det är från de erfarenheterna och den plattformen vi bygger dagens verksamhet, säger Micke Rezadost och fortsätter:
– Nu ska alla våra uppdragschefer få resurser så att de verkligen kan vara nära kunden. Relationen och närheten är viktig. Om kunden får höra sin kontakt säga: ”Nu ska jag ta detta med mina chefer” är det som kund lätt att känna att detta blivit för stort. Därför ska uppdragschefen ha första och sista ordet i kundkontakterna och bestämma vad vi kan göra eller inte göra för kunden.
Kamran Heydari, som är vice VD och styrelseledamot, menar att storleken på koncernen säkerställer den kvalitet på verksamheten som branschen, lagstiftningen och myndigheter kräver.
– Vi måste ha en volym för att kunna säkerställa kvaliteten. Vi ska bygga det lilla i det stora, säger han.

Ödmjukhet
Här betonas att den kompentens som finns inom koncernen blir en grund för en bra utveckling av verksamheten. Samtidigt finns en ödmjukhet inom ledningen för Curira Group, som styrelseledamoten, Thomas Rönnquist, beskriver så här:
– Flera av de största aktörerna är en för stor ”ångbåt” som är svår att parera och man agerar därför för långsamt om det händer något på marknaden. Vi måste vara mer lättfotade, beredda och förändringsbenägna. Om kartan inte överensstämmer med verkligheten gäller alltid verkligheten.
Thomas Rönnquist fortsätter:
– Vi får inte tro att vi är världsbäst, utan ödmjukt förhålla oss till de spelregler som gäller och agera efter detta. Detta är viktigt att tänka på för alla inom organisationen.

Bra start
Styrelseordföranden Mathias Blomberg menar att den nya koncernen har fått den fina start som är så viktig för framtiden:
– Det känns som att medarbetarna tagit till sig detta på ett bra sätt. Inom organisationen finns den operativa förmågan att verka inom den här miljön. Här har vi kompetens, vilja, engagemang, och inställning, vilket är framgångskonceptet. Därför är jag övertygad om att detta kommer att fungera bra
Kamran Heydari tillägger:
– Vår affärsmodell bygger inte så siffrorna på sista raden. De är en indikator på hur verksamheten går. Vi fokuserar på människorna, medarbetarna och kunderna. Detta är också nyckeln till framgång.
På bilden syns: Huvudägare och styrelse i Curira Group AB: Fr.v Micke Rezadost (koncern-VD), Mathias Blomberg (styrelseordförande), Kamran Heydari (vice VD och styrelseledamot) och Thomas Rönnquist (styrelseledamot).

Fakta/ Curira Group AB
Sammanslagning av koncernerna Formar Assistans AB och Curira AB.
√ Följande företag/varumärken ingår i koncernen: Curira AB, Lystra personlig assistans AB, Iki Assistans AB, Bra Liv Sverige AB, Allas Assistans AB, Lemon Personlig Assistans AB, Medical AB, Global Omsorg Sverige AB, Ungdomsstöd Väst AB.
√ Huvudägare: Micke Rezadost och Thomas Rönnquist.
√ Styrelse: Ordförande: Mathias Blomberg, Kamran Heydari, Thomas Rönnquist.
√ Omsättning: Cirka 700 miljoner. Fjärde största koncernenen (mars 2020).