Spännande assistansnyheter
Publicerat: 2 jul, 2020

Efter en intensiv vår presenterar Curiria Group nu två spännande assistansnyheter:
Kontoret i Malmö kommer inom kort kommer ta emot ett 50-tal nya kunder och deras assistenter.
Ett nytt pilotprojekt inleds, som ska utveckla assistansverksamheten och få stor betydelse för hur koncernen bemöter kunder och assistenter.

För en tid sedan fick Curira Group en förfrågan från ett annat större assistansbolag om det fanns möjlighet at ta emot ett större antal kunder – förutsatt att kunderna var intresserade att välja oss som anordnare. Bakgrunden till förfrågan var att tillsynsmyndigheten IVO återkallat det aktuella bolagets tillstånd.
Ledningen för det aktuella assistansbolaget har velat säkerställa att deras kunder och assistenter garanteras bästa möjliga assistans och därmed möjligheten till ett fortsatt bra liv och en fungerande vardag.
Curira Group tackade ja till förfrågan – med en ödmjukhet att blivit tillfrågad och att det finns stort förtroende för koncernens verksamhet.
Eftersom hela assistansreformen bygger på den enskildes bestämmanderätt vet Curira Group inte exakt hur många kunder som kommer att välja något av koncernens assistansbolag som anordnare. Bara att intresset hittills varit mycket stort – långt över förväntan.

Pilotprojekt lyfter assistansen
I sommar kommer Curira Group att starta ett pilotprojekt .
Detta kan i korthet beskrivas genom att det kommer sättas samman en trio av funktioner bestående av uppdragschef, jurist samt administratör, som är kopplade till ett visst antal kunder.
Varje team kommer på ett integrerat sätt arbeta med assistans, administration och juridik. Grundtanken är att detta skapar en sammanhållen stödenhet där varje person i enheten, förutom sin egen specialitet, också känner till och har förståelse samt kunskap om varandras arbetsuppgifter.
Med en samlad kompetens och närhet till både kunder och assistenter kommer beslutsvägar kortas väsentligt och effektiviteten öka markant. Det nya arbetssättet inleds i juli och sedan blir det en utvärdering i november.
Detta kan bli ett framtida arbetssätt för all assistansverksamhet i hela koncernen. Ytterst handlar det om att hjälpa varandra för att stötta kunder och assistenter på bästa sätt.

 

Publicerat: 07.02.2020

Anders Hansson

Kommunikationsansvarig på Curira